De Stichting Openbare Bibliotheek Aa en Hunze is officieel aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. Hieronder vind je alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van de Bibliotheek zoals wettelijk voorgeschreven.

Algemeen
 

Statutaire naam: Stichting Biblionet Drenthe
RSIN-nummer: 2903027
Kvk-nummer: 41017595
Bezoekadres hoofdvestiging: zie www.bibliotheekgieten.nl.
Postadres: Postbus 78, 9400 AB Assen
E-mailadres: secretariaat@biblionetdrenthe.nl
Bestuursleden: Zie Raad van Toezicht Biblionet Drenthe
Beloningsbeleid: medewerkers worden beloond overeenkomstig de CAO Openbare Bibliotheken.

Doelstelling


De missie van de bibliotheken is bij te dragen aan de persoonlijke ontplooiing van hun klanten. Bibliotheken bieden toegang tot informatie. Ze voeden en inspireren hun klanten bij het lezen en leren. Klanten ervaren de (meer)waarde van de bibliotheek. Zo is en blijft de bibliotheek één van de meest gebruikte en geraadpleegde instellingen van Drenthe.

Beleidsplan

Het beleid van de stichting is gebaseerd op de strategienota De Vindplaats.

Verslaglegging

Jaarverslag 2020 Bibliotheek Aa en Hunze
Jaarverslag 2021 Bibliotheek Aa en Hunze

Financiële verantwoording

Financieel jaaroverzicht 2019 Bibliotheek Aa en Hunze.