Blijf op de hoogte van de corona-maatregelen. Klik hier voor meer informatie.

Dit onderzoek is in het najaar van 2020 uitgevoerd onder leden van de bibliotheek van 16 jaar of ouder. Het onderzoek begint met een algemeen onderdeel waarin naar de tevredenheid over de bibliotheek wordt gevraagd. Daarnaast mochten bibliotheken drie modules kiezen waarin meer de diepte wordt ingegaan op een bepaald onderwerp.

De bibliotheken binnen Cluster Drenthe Stad worden hoog gewaardeerd door de leden, zowel overall als op verschillende aspecten. Cluster Drenthe Stad heeft een hoge NPS (42) en dat is hoger dan in het totale BiebPanel (36) en de vorige meting (35). Mannen, laagopgeleiden en leden uit Hoogeveen bevelen de bibliotheek het meeste aan.

Ook op verschillende onderdelen heeft Cluster Drenthe Stad een hoge score en is zelfs best practice op de zitplekken. Leden van Cluster Drenthe Stad zijn nog enthousiaster dan in het totale BiebPanel over het gebouw, de collectie, de zitplekken, praktische zaken, zoals Wifi, aantal beschikbare pc’s e.d. en de openingstijden. Over de medewerkers en het gebouw zijn de meeste leden positief.

Wat minder leden, iets meer dan de helft, zijn tevreden over de horecavoorzieningen; in Emmen en Hoogeveen is men het meest te spreken over de horeca. Over de openingstijden zijn laagopgeleiden, 75-plussers en leden zonder kinderen vaker tevreden dan gemiddeld.

Rapportage en bijlagen

Rapportage ledenonderzoek 2020 cluster stadsbibliotheken

Tabellen ledenonderzoek 2020 stadsbibliotheken

infographic ouders 6 12 jarigen platteland

Analyse van de social media over ‘de bibliotheek in coronatijd’. Welke invloed had de coronaperiode van maart tot juni 2020 op het volume en de inhoud van social berichten met betrekking tot de bibliotheek? Hieronder een korte samenvatting.

Reacties op de sluiting van de bibliotheken

Er wordt op de social media veel gesproken over de bibliotheken in tijden van corona. We zien dat vooral bibliotheken en media/journalisten aan het woord zijn over de sluiting en heropening van de bibliotheken en de initiatieven die zij ontwikkelen. Toch zijn de consumenten (volwassenen (kinderen onbekend), ouders (met jonge kinderen), ouderen en studenten/scholieren) ook veel aan het woord en geven graag hun mening.

 • Deze consumenten geven aan blij te zijn met de initiatieven en hier ook gebruik van te maken. Vooral de afhaalbieb/afhaalservice, de minibieb, online Bibliotheek, ThuisBieb met e-books, bezorgservice en online diensten voor scholieren worden erg gewaardeerd. Er is geen negativiteit over het gebruik van de hiervoor benodigde apps.
 • Ouders met kinderen waarderen de LuisterBieb bijzonder.
 • Opvallend is dat e-books in de gemeten corona-periode (1 februari tot en met 15 juni 2020) even vaak wordt genoemd als in het gehele jaar 2019.

Mensen zijn vaker negatief dan positief over de sluiting van de bibliotheek. Ze geven niet alleen aan de sluiting jammer te vinden, maar vaak ook niet te snappen, omdat je bij de bibliotheek juist afstand zou moeten kunnen houden van elkaar. Vanuit een ander perspectief gekeken geeft dit wel aan dat men graag naar de bibliotheek gaat

Reacties op de heropening

Over de heropening van de bibliotheken zijn mensen wisselend positief en negatief. Iedereen is blij dat de bieb überhaupt weer open is en dat ze weer boeken kunnen lenen, alleen zijn ze wel minder te spreken over de sfeer in de bibliotheek en de maatregelen die bibliotheken moeten treffen.

 • Sommige mensen noemen dat ze niet meer spontaan naar de bibliotheek kunnen en rustig op hun gemak rondlopen, omdat ze bijvoorbeeld een tijdslot moeten reserveren.
 • Ook is de sfeer minder fijn door alle linten, pijlen, mondkapjes en gespannen mensen die er rondlopen.

Rapportage en bijlagen

Rapportage social media analyse 'de bibliotheek en corona'

Open antwoorden stadsbibliotheken

Tabellen stadsbibliotheken

infographic ouders 6 12 jarigen platteland

Dit is een rapportage van het nieuwe BiebPanel. Het gaat om een ‘deep dive’ onderzoek in de vorm van een online research community onder jongeren van 18 tot 30 jaar, allen niet-leden en niet-bezoekers van de bibliotheek. Kernvragen zijn: 'wat is het beeld van jongeren van bibliotheken' en 'hoe kunnen bibliotheken relevanter worden voor jongeren'?

Vicieuze cirkel houdt jongeren uit bibliotheken

Veel jongeren hebben een verouderd beeld van de bibliotheek. Dit onderzoek vond plaats onder jongeren die momenteel geen lid zijn van een openbare bibliotheek en er in de afgelopen 12 maand en ook geen hebben bezocht. Hun beeld en verwachtingen van een bibliotheek zijn in veel gevallen gebaseerd op herinneringen van jaren geleden.

Zo zien ze de bibliotheek als een plek voor rust en inspiratie. Tegelijkertijd leeft de veronderstelling dat bibliotheken voor henzelf niet aantrekkelijk zijn. Daar hebben ze verschillende redenen voor, waarbij de meeste functioneel of praktisch van aard zijn. Boeken lenen bij een bibliotheek is ongemakkelijk, zo vermoeden ze. Bovendien zie n ze de openingstijden van een bibliotheek, de collectie en de uitleentermijn als beperkingen. Daarnaast vinden ze de sfeer in een bibliotheek niet prettig: te onrustig om te studeren of juist weer te sfeerloos en kil voor een bezoek.

Bibliotheken komen niet voor in hun overweging

De meeste jongeren weten weliswaar dat de bibliotheek meer te bieden heeft dan boeken. Niettemin zijn ze niet goed op de hoogte van het aanbod dat specifiek voor hen relevant kan zijn. Omdat er alternatieve opties zijn die jongeren voorzien in hun behoeften, blijft een bibliotheekbezoek uit. En daardoor blijft ook hun overwegend negatieve beeld van bibliotheken bestaan.

Hoewel sommigen ook positieve aspecten koppelen aan bibliotheken, is de verwachting dat jongeren zonder ingreep niet zelf het initiatief nemen om bibliotheken te bezoeken. Het is aan bibliotheken om op een duidelijke en geloofwaardige manier aan jongeren kenbaar te maken dat zij voor hen relevant zijn.

Kansen om de vicieuze cirkel te doorbreken

Om jongeren weer de bibliotheek te laten bezoeken, moet de bibliotheek zorgen voor een aantrekkelijker aanbod en dit communiceren op een duidelijke, maar ook geloofwaardige manier. De doelgroep ervaart zowel functionele als emotionele barrières. Het wegnemen van de functionele barrières kan ertoe leiden dat jongeren bibliotheken weer gaan bezoeken. Pas dan zullen de emotionele barrières verdwijnen, aangezien de nieuwe ervaring dan leidt tot een positiever beeld van de sfeer. Een aantal aanbevelingen:

 • Werk in elk geval aan verbeteringen in de propositie, of in de communicatie over de propositie. Belangrijk hierbij is dat je in de positionering afstand neemt van het verleden. Zeg bijvoorbeeld niet “de bibliotheek is meer dan boeken”, want dan wordt er nog steeds vastgehouden aan het verleden.
 • Maak duidelijk dat je bij de bibliotheek op een laagdrempelige manier (gemakkelijk én gratis/goedkoop) van de diensten gebruik kunt maken. Geef ook aan dat je ook bij een openbare bibliotheek kunt langskomen zonder dat je lid bent.
 • Laat in de communicatie zien dat je voorziet in de specifieke behoeften die spelen onder deze doelgroep, zoals werkplekken, inspiratie, ontmoeting, etc. Gebruik ook de juiste kanalen voor deze communicatie, zoals Instagram en podcasts.
 • Jongeren vinden het niet prettig om zich te committeren. Overweeg meer laagdrempelige vormen van lidmaatschap, zoals een week lid maatschap, een proefabonnement, een strippenkaart of een mogelijkheid om online van diensten gebruik te maken ‘als gast’/zonder registratie. Maak bijvoorbeeld gebruik van de BiebApp, waarmee jongeren met hun telefoon materialen kunnen lenen zonder lid te worden.
 • Vertel hoe gemakkelijk het is om een boek te lenen én dat de collectie aan de behoeften voldoet. Beloften en bewijsvoering zijn hierbij van groot belang: bijvoorbeeld in 5 minuten je boek gevonden en gereserveerd, binnen x dagen in huis. Verwijs vooral ook naar het online aanbod luisterboeken en e books.
 • Laat zien dat de bibliotheek een uitermate geschikte plek is om te studeren of om inspiratie op te doen.
 • Creëer indien mogelijk een veelzijdig aanbod aan activiteiten en faciliteiten bij bibliotheken. Voor jongeren zijn activitei ten op het gebied van cultuur, sport en educatie vaak nog te duur. Er is behoefte aan een centrale plek waar ze voor weinig geld hun hobby's kunnen beoefenen of op een laagdrempelige manier nieuwe dingen kunnen leren. Maak duidelijk dat jongeren veel eigen inbreng kunnen hebben door samen met hen activiteiten te programmeren. Ook het uitnodigen van jonge sprekers en deze via de Instagram van de bibliotheek laten communiceren of een podcast laten maken voor de bibliotheek, zijn voorbeelden van het betrekken van jongeren bij de activiteiten van de bibliotheek.
 • Jongeren zoeken zowel rust als ontmoeting in de bibliotheek; dit kan gemakkelijk naast elkaar bestaan. Het bibliotheekgebouw moet hier wel voor ingericht zijn, met duidelijk onderscheid tussen verschillende ruimtes. Ook het communiceren over deze verschillende functies van de bibliotheek is belangrijk.

Rapportage en bijlagen

Rapport community onder jongeren niet-leden, niet-bezoekers

Kennismakingstopic

Topic 1: In the picture

Topic 2: Vriend uit Australië

Topic 3: Online bibliotheekbezoek

Topic 4: Het beste idee

 infographic ouders 6 12 jarigen platteland

De eerste rapportage van het nieuwe BiebPanet betreft een social data analyse rondom thema’s die spelen met betrekking tot de bibliotheek. Het betreft een landelijke analyse waarbij de volgende zaken zijn onderzocht:

 • Hoe wordt er in het algemeen online over de bibliotheek gesproken en door wie?
 • Welke influencers/ambassadeurs praten over de bibliotheek?
 • Social insights: welke thema’s worden besproken, waar, door wie en welk sentiment?
 • Hoe doen bibliotheken het op social media?

Rapportage onderzoek Social Insights

Centraal in dit BiebPanelonderzoek staat het gebouw van de bibliotheek en de voor- en nadelen van multifunctionele accommodaties.

Leden overwegend positief over het bibliotheekgebouw

De meeste leden van Cluster Drenthe Stadsbibliotheken voelen zich welkom in hun bibliotheekvestiging en vinden dat de bibliotheek uitnodigt om er vaak te komen en lang te verblijven (in Meppel wel iets minder dan in de andere bibliotheken). Ook over de locatie, de inrichting en sfeer zijn de leden positief. In Meppel is men meer over de locatie te spreken, maar juist iets minder over de inrichting. De belangrijkste verbetersuggesties zijn: de indeling van de collectie en van de collectie (behoefte is hoger in Meppel dan in de andere bibliotheken), beter onderscheid tussen rustige en levendige ruimtes, meer zitplekken (vooral in Meppel en Emmen) en betere parkeergelegenheid. In Hoogeveen zeggen de leden het vaakste dat er niets hoeft te verbeteren aan de inrichting en sfeer

Horeca scoort matig

De tevredenheid over de huidige horecavoorzieningen is matig; veel leden zijn neutraal of weten het niet. In Emmen is men het meest enthousiast. Ruim de helft van de panelleden heeft helemaal geen behoefte aan horeca in hun vestiging. Voor de anderen heeft een koffie/theeautomaat of een eenvoudige voorziening met koffie, thee en iets lekkers de voorkeur.

Geen uitgesproken mening over MFA's

Panelleden van Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken zien vooral ‘geen voordelen, maar ook geen nadelen’ van het delen van het pand met andere organisaties.

Als voordelen van het delen van het pand noemen leden vooral: meer levendigheid en het gezelligheid, combineren van bibliotheekbezoek met andere zaken, kostenbesparing en ruimere openingstijden. Als nadelen noemen leden vooral: drukte en overlast, minder ruimte voor de collectie van de bibliotheek en minder ruime openingstijden (vooral ‘s avonds).

De meest aantrekkelijke organisaties om een pand mee te delen zijn volgens de leden: VVV/Uitbureau, de kunstuitleen, Volksuniversiteit, buurthuis/ welzijnsorganisatie en een instantie op het gebied van digitale hulp.

De mening over deels of volledig onbemande vestigingen is wisselend. Panelleden van Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken hebben wat minder vaak problemen met onbemande openingsuren dan in het totale Panel.

Rapportage en bijlagen

Rapportage Gebouw en MFA

Vragenlijst Gebouw en MFA

Open antwoorden Gebouw en MFA

Tabellen

 infographic ouders 6 12 jarigen platteland

Deel deze pagina